Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Lilaeopsis brasiliensis
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa uzanim, linearnim listovima. Njena visina dostiže maximalno 5-10cm, a grananje u širinu ide od  5-10cm.
Osvetljenje: Voli jako svetlo. Može se razvijati i pod svetlom slabijeg intenziteta, ali tada neće imati svoju kompaktnu i gustu formu koju pravi pod jačim osvetljenjem, i cela biljka gubi na lepoti.
Gajenje: Srednje je zahtevna biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, a dodavanje CO2 je bitan faktor ukoliko želimo da nam ova biljka dobro napreduje.
Razmnožavanje: Matična biljka pored sebe daje nove izdanke koji se šire i prave tepih. Da bi se dobila kvalitetna i kompaktna zelena površina u akvarijumu, poželjno je ove nove izbojke odvajati od matične biljke i rasporediti ih okolo. Spororastuća je vrsta biljke.
Mesto u akvarijumu: U prednjem delu akvarijuma se sadi, interesantna kao zeleni pokrivač.

Sledeća biljka
Prethodna biljka