Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Lilaeopsis novae-zelandiae
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa uzanim, linearnim listovima. Njena visina dostiže maximalno 6-12cm, a grananje u širinu ide od  5+cm.
Osvetljenje: Voli izuzetno jako svetlo. Ako nema dovoljno svetlosti može se desiti da vrlo brzo propadne. Jako zahtevna po pitanju svetla.
Gajenje: Jedna vrlo zahtevna biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je dosta bogata sa hranljivim materijama, a dodavanje CO2 je neophodno, kao i redovno prihranjivanje. Zahteva kvalitenu vodu sa konstantnim parametrima.
Razmnožavanje: Lilaeopsis novae-zelandiae je biljka koja se razvija u formi busena, razdvajanjem busena na manje grupe možemo da dobijamo nove zasebne jedinke. Spororastuća je vrsta biljke.
Mesto u akvarijumu: U prednjem delu akvarijuma se sadi, interesantna kao zeleni pokrivač. Preporučuje se samo iskusnim akvaristima.

Sledeća biljka
Prethodna biljka