Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Bacopa australis
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa okruglastim, naspramnim, svetlo zelenim listovima. Njena visina dostiže maximalno 7-30cm, a grananje u širinu ide od  2-4cm.
Osvetljenje: Voli jako svetlo. Ukoliko je intezitet svetla slabiji biljka će da se izdužuje i neće imati pravu formu. Pod većim intezitetom svetla i u adekvatnim uslovima ova biljka može imati niže i bogatije listove gušće raspoređene, pa čak i imati puzavu formu.
Gajenje: Nezahtevna je biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, dodavanje CO2 nije neophodno, ali se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka još bolje napreduje.
Razmnožavanje: Lako se razmnožava, iz bočnih izdanaka ili odsecanjem vrhova matične biljke koje zatim treba saditi na željeno mesto da se ukorene. Spada u red brzorastućih vrsta biljaka.

Mesto u akvarijumu: U srednjem ili zadnjem delu akvarijuma se sadi, u zavisnosti od visine vodenog stuba.
Prethodna biljka
Sledeća biljka