Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Bacopa caroliniana
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa ovalnim listićima, gusto raspoređenim duž stabljike. Njena visina dostiže maximalno 10-30cm, a grananje u širinu ide od  3-10cm.
Osvetljenje: Voli jako svetlo. Ukoliko je intezitet svetla slabiji biljka će da se izdužuje i neće imati pravu formu. Pod većim intezitetom svetla i u adekvatnim uslovima ova biljka može imati niže i bogatije listove gušće raspoređene.
Gajenje: Nezahtevna je biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, dodavanje CO2 nije neophodno, ali se uvek preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka još bolje napreduje. Voli malo tvrđu vodu.
Razmnožavanje: Lako se razmnožava, iz bočnih izdanaka ili odsecanjem vrhova matične biljke koje zatim treba saditi na željeno mesto da se ukorene. Spada u red spororastućih vrsta biljaka.
Mesto u akvarijumu: U srednjem ili zadnjem delu akvarijuma se sadi, najčešće u grupi.

Sledeća biljka
Prethodna biljka