Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Nymphaea lotus
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa krupnim prošaranim listovima na dugim lisnim drškama. Oni su postavljeni horizontalno u odnosu na podlogu i kada izrastu izlaze na samu površinu vode. Njena visina dostiže maximalno 20-80cm, a grananje u širinu ide od  20-60cm.
Osvetljenje: Voli svetlo jakog inteziteta.
Gajenje: Srednje je zahtevna biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je izuzetno bogata hranjivim materijama, u suprotnom biljka neće napredovati. Dodavanje CO2 nije neophodno, ali se uvek preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka još bolje raste.
Razmnožavanje: Ova vrsta akvarijumske biljke ima krtolu i razmnožava se upravo iz nje, tako što se razvije nova mlada biljka koju nakon određenog vremena odvajamo i sadimo na željeno mesto. Brzorastuća je vrsta biljke.
Mesto u akvarijumu: Može biti fokusna tačka u akvarijumu, a isto tako se saditi u srednjem ili zadnjem delu akvarijuma.

Sledeća biljka
Prethodna biljka